Kasutustingimused

Käesoleval veebilehel avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine ilma Marathon100 OÜ kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda elektronposti aadressile janek@marathon100.com.  Materjali refereerimisel teiste veebilehtede poolt, ajalehtede-ajakirjade poolt, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisaks eelnimetatule lisada artikli alguses link refereeritavale materjalile. Mistahes veebilehel leiduvat materjali on lubatud tasuta ja ilma Marathon100 OÜ nõusolekuta refereerida pealkirja ja kolme lause ning maksimaalselt 150 tähemärgi ulatuses. Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma Marathon100 OÜ kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on Marathon100 OÜ-l õigus küsida tasu 250 € kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest.  Refereerimise korral tuleb avaldatud materjali lõppu lisada internetis täpne viide Marathon100.com originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst marathon100.com veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse marathon100.com materjalile, mida kasutati.

Janek Oblikas
janek@marathon100.com
+372 51 088 30