Uudised 07.02.2018
Autor
Mart Einasto

Eestis on kaht erinevat tüüpi jooksjaid - sotsiaalmeedia mõju on ka jooksmisele märkimisväärne!

Uudise pilt

EESTI JOOKSUKORRALDAJATE JA MARATHON100 koostöös viidi eelmise aasta lõpukuudel jooksjate hulgas läbi küsitlus jooksuharrastuse ja võistlustel osalemise kohta. Nüüd on analüüs läbi viidud ja tulemused möödunud nädala konverentsil „Eesti Jooksmine 2018“ ka jooksukorraldajatega üheskoos läbi arutatud. Järgnevalt tutvustan olulisemaid ja ühtlasi ka enam kõneainet pakkunud tulemusi.

Küsitluste uurijad tahavad enamasti vastajaid erinevatesse tüüpidesse liigatada. Nii on vastajast aru saamine lihtsam ja seega õnnestub ka paremini ette kujutada, kuidas edaspidi paremaid jooksüritusi korraldada. Seekordses küsimustikus olid selliseks lahterdamise aluseks küsimused jooksuvõistlustel osalemise kohta: vastajale esitati 18 väidet, millega vastaja võis nõustuvad või siis mitte (vt joonist).

ANALÜÜSIMISEL kasutati statistika-algoritmi, mis jaotas vastajad kahte, omavahel kõige erinevamasse rühma. Algoritm määrab kõigepealt etteantud küsimuste seast mõlema rühma „matemaatilise“ keskpunki ja arvutab seejärel iga vastaja kuuluvuse ühte või teise rühma. Võrreldes vastuseid neis rühmades saab tüüpidele panna nime, mis seda iseloomustaks.

Seekord olid rühmad üsna võrdse suurusega ja neis peegeldub hästi viimaste aastate tehnoloogiline areng –sotsiaalmeedia on kujundamas ka jooksusõprade meeli! Neid, kes selle suundumusega kaasa on läinud, nimetame „nutitarbijaiks“ ja teisi „rahvajooksjateks“.

Vaatame „täiesti nõus“ vastusevariante.

VÕISTLUSEL OSALEJALE on kõige tähtsam saadav elamus ja emotsioon. See saavutatakse ikka pingutuse ja tulemuse läbi – eks selles ju võistlemine seisnebki. Need kaks asja on kõigile võrdselt olulised. Edasi hakkavad juba ilmnema väikesed erinevused – rahvajooksjad on võistluseluga paremini kursis ja valiku tegemine on lihtne, ta on ka käidud võistlustele truu ja pöördub neile ikka tagasi… kui ainult hinnad soodsad oleksid! Pööre vastustes toimub siis, kui mängu tuleb sotsiaalmeedia – nutitarbijate jaoks on oluline kõik sellega seonduv. See on peamine infoallikas, siin jagatakse muljeid ja pilte, elatakse kaasa teistele. Küllap sellest tulenevalt on nad ka seltskondlikumad, impulsiivsemad ja ka mängulisemad.

Vaadates nende rühmade tausta ja tegevusalasid tuleb nentida, et ehkki „nutirevolutsioon“ poeb tasapisi meisse kõigisse - vaid alates 50 eluaastastest hakkab sotsiaalmeediavaimustus hajuma – puudutab ta siiski mõningaid gruppe rohkem. Nutitarbijate hulgas on rohkem nooremaid (alla 40), naisi. Vallalisi või veel vanematega koos elavaid inimesi. Lapsi on peres kui üldse siis vähem.

RAHVAJOOKSJANA kangastub silme ette mitmelapselise pere isa. Samuti ka üle 50 aastased jooksjad, kel lapsed juba perest läinud.

 

Viimased uudised

Janek Oblikas
janek@marathon100.com
+372 51 088 30