Uudised 05.07.2017
Autor
Janek Oblikas

Uuring: Ameerika jooksjad pole kunagi varem olnud nii aeglased

Uudise pilt

Värskelt avaldatud uuring (Jens Jakob Andersen, Ivanka Andreeva Nikolova, https://runrepeat.com/american-runners-have-never-been-slower-mega-study) väidab, et Ameerika jooksjad pole kunagi varem olnud nii aeglased.  Põhjalik uuring otsib jooksutulemuste halvenemise põhjuseid ning leiab tugevad seosed tulemuste ning ebatervislike söömisharjumuste ja vähese liikumise poolt põhjustatud ülekaalulisuse vahel.

Andersen, kelle 5km rekord on igati soliidne 15.58, analüüsis ligi 25 miljonit jooksutulemust ajavahemikust 1996-2016.  Sellesse perioodi jääb ka jooksubuum, mil maratonijooksust sai tõeline rahvasport ning maastiku- ja takistustega krossijooksud tõid jooksmise juurde hulgaliselt uusi harrastajaid.

Ent sel ajal toimus suur muutus ka jooksutulemuste osas.  Näiteks keskmine USA maratonitulemus, mis veel 1996.a. oli ca 4 tundi ja 15 minutit nõrgenes 20 aasta jooksul ligi poole tunni võrra.  Täpselt samasugused trendid ilmnesid teiste võistlusdistantside juures, 5 kilomeetrist poolmaratonini.

Kuivõrd sellesse perioodi jäi jooksjate arvu suur kasv, siis hinnati erinevaid põhjuseid, mis keskmisele tulemusele negatiivselt võisid mõjuda. 

Näiteks prooviti leida seoseid aeglaste jooksjate lisandumise ja keskmise tulemuse nõrgenemise vahel, kuid ootamatult selgus, et halvenenud pole mitte ainult keskmine tulemus, vaid ka aasta kokkuvõttes esimese 25% sekka pääsenute tulemus.  Ehk teisisõnu – viimase 20 aasta jooksul oli nõrgenenud nii keskmise jooksja tulemus, kui kiire jooksja tulemus.

Samasse ajavahemikku jääb ka jooksmise populaarsuse kasv naiste hulgas, mistõttu hinnati ka seda, kas naisjooksjate lisandumine on mõjutanud keskmist jooksutulemust.  Ent selgus hoopis, et meesjooksjate tulemused on samal perioodil teinud märkimisväärse languse ning sama trendi jätkudes on keskmine naisjooksja peatselt meestest kiirem ehk teisisõnu – naiste osakaalu kasv jooksjate seas pole tulemuste halvenemist mõjutanud.

Kõige tugevamad seosed leiti jooksutulemuste nõrgenemise ning ameeriklaste ülekaalulisuse ning tervisehoiu kulutuste kasvu vahel.  Ehk teisisõnu – ülekaaluliste ja rasvunute osakaalu suurenemine USA elanikkonnast oli tugevalt seotud jooksutulemuste halvenemisega.  Sama selge seos leiti tervishoiu kulutuste kasvu ja tulemuste vahel ehk – tervishoiu kulutuste kasv, mida tingib rahvastiku tervisliku olukorra halvenemine, oli selgelt seotud keskmiste jooksutulemuste nõrgenemisega.  

Uuringu autorid loomulikult tunnistavad, et ei ole selge, kas rahvatervise nõrgenemine on ainuke tegur, mis mõjutab jooksutulemuste halvenemist, kuid seosed inimeste tervist iseloomustavate indikaatorite ning tulemuste nõrgenemise vahel on igati olemas ja statistiliselt tugevad.

Viimased uudised

Janek Oblikas
janek@marathon100.com
+372 51 088 30